Vitajte na našej stránke

Poradenstvo podlahy

 • Všeobecné podmienky pri montáži drevených podláh
 • Čo treba vedieť pred nákupom parkiet
 • Čo treba vedieť pred začatím užívania parkiet
 • Montáž parkiet s klik systémom spájania
 • Návod na čistenie a starostlivosť o drevené podlahy
 • Návod na montáž a starostlivosť o exteriérové podlahoviny
 • Teplovodne podlahove kurenie
 • Starostlivosť o laminátové podlahy, vinyl a linoleum - hotovú podlahovú krytinu
 • Všetko čo treba vedieť pred pokládkou parkiet
 • Brinellova stupnica tvrdosti
 • Tepelne upravené drevo
 • Montáž click laminátovych podláh
 • Záruka podlaha
 • Slovník výrazov

Všeobecné podmienky pri montáži drevených podláh

1. PRED POKLÁDKOU

 

1.1. Povolená vlhkosť podkladu:

 

betónový poter do 2,0%, betónový poter s podlahovým kúrením do 1,8%
anhydritový poter do 0,5%, anhydritový poter s podlahovým kúrením do 0,3%
drevotrieskové dosky 9+4% / 8+2%

 

1.2. Podklad musí byť urobený podľa daných predpisov:

 • musí byť urobená: hydroizolácia, termoizolácia, zvuková izolácia a aj zodpovedajúca stavebná konštrukcia,
 • podklad musí byť rovný a upravený na takú úroveň, aby zodpovedal druhu podlahy, ktorá naň bude pokladaná,
 • povrch, na ktorý bude podlaha montovaná, musí byť čistý a kompaktný, hladký, zodpovedajúcej absorpcie a bez prasklín,
 • teplota podložia počas pokládky ako aj 48 hodín po ukončení montáže musí byť 15°C - 18°C,
 • v prípade, že je tam podlahové kúrenie: pred montážou podlahy
 • je nevyhnutné postupné zohrievanie systému podľa predpísaných pravidiel pri uvádzaní podlahového kúrenia do prevádzky.
 • Investor musí zabezpečiť betónový poter, ktorý vyhovuje štandardom. Parketár má právo a povinnosť vizuálne kontrolovať hore uvedené parametre a upozorniť na eventuálne nezrovnalosti. Parketár v rámci svojho profesného rozsahu (po dohode), môže spolupracovať pri príprave podložia alebo jeho sanácie.

 

1.3. Priestory a drevené podlahy musia byť aklimatizované:

 

miestnosť nesmie byť vystavená prievanu, teplota musí byť 15 - 18°C a relatívna vlhkosť vzduchu 50 - 60%; drevená podlaha musí byť skladovaná uprostred miestnosti, v ktorej bude montovaná, aspoň 48 hod. pred pokládkou, balíky otvárať bezprostredne pred pokládkou. Povinnosťou investora je zabezpečiť vyhovujúce podmienky na objekte Vykonávateľ je (iba ak nebolo dohodnuté inak), povinný tovar dostaviť k objektu, investor je povinný na mieste pokládky tovar prevziať a uskladniť v miestnosti, aby sa dostatočne aklimatizoval. V prípade, že podlahu na miesto montáže dodáva pokladač, investor je povinný ponúknuť pomoc pri skladovaní parkiet. Za materiál, ktorý je uskladnený v objekte, zodpovedá objednávateľ-investor.

 

1.4. Povolená vlhkosť parkiet je 8 - 10% +2%. Parkety, ktoré budú montované do objektu, musia mať vlhkosť približnú rovnovážnej vlhkosti dreviny, s dôrazom na klímu v danom objekte. Parketár je povinný preveriť pred začatím pokládky podmienky v objekte, vlhkosť drevenej podlahy a urobiť z toho zápis.

 

1.5. Pred pokládkou drevenej podlahy musia byť stavebné práce, okrem montáže okenných, dverných rámov, poslednej fázy maľovania a montáže vykurovacieho systému - radiátorov- ukončené. Ostatné práce sa môžu urobiť po skončení pokládky.

 

1.6. Priestory, do ktorých bude montovaná podlaha, musia byť zatvorené. V nich sa nesmú vykonávať iné práce. Objednávateľ- investor je povinný pokladačovi zaručiť vyhovujúce podmienky práce a zabezpečiť mu prístup ku zdroju elektrickej energie.

 

1.7. Odovzdanie prác sa vykoná hneď po ich ukončení.

 

 

2. PO POKLÁDKE

 

2.1. Po ukončení pokládky sa po povrchu nesmie chodiť alebo ju inak zaťažovať aspoň 24 hodín.

 

2.2. Montované podlahové krytiny sa počas prvého periódu po pokládke nesmú čiastočne alebo úplne pokrývať alebo povrch používať na odkladanie vecí.

 

2.3. Priestor treba chrániť pred vlhkom. Po pokládke je potrebné zabezpečiť nasledovné klimatické podmienky:
teplota miestnosti 15°C - 25°C,
relatívna vlhkosť vzduchu 50 - 60%.

 

 

3. BRÚSENIE A POVRCHOVÁ OCHRANA PARKIET (PLATÍ PRE NEOPRACOVANÉ PARKETY)

 

3.1. Parkety musia po pokládke odpočívať 5 až 14 dní (odhad výrobcu). V tomto období netreba v miestnosti vykonávať práce, ktoré by mohli parkety poškodiť alebo pošpiniť (používanie silikónu, oleja...). Buďte opatrní i pri chodení po parketách.

 

3.2. Po tomto období odpočinku parkiet, parketár musí prehodnotiť, či sú vhodné podmienky na kvalitné pokračovacie práce alebo dať investorovi návrh vhodných riešení.

 

3.3. Riaďte sa bodmi 1.5.,1.6. i 1.7.

 

3.4. V miestnosti, kde sa vykonávajú práce, sa musia zabezpečiť dané podmienky:
teplota miestnosti 15°C - 25°C,
relatívna vlhkosť vzduchu 50 - 60%,
miestnosť nesmie byť prašná, vystavená prievanu a slnečnému žiareniu,
jednotlivé vrsty laku sa nanášajú v rozmedzí najmenej 48 hodín.

 

3.5. Používanie lakovaných povrchov
po 48 hod. sa môže po parketách chodiť,
po 7 dňoch môžete povrch parkiet mechanicky zaťažiť.

 

3.6. Pri odovzdávaní prác nie je možné očakávať dokonale lakované povrchy, pretože pracovné podmienky nie sú rovnaké ako podmienky vo fabrike. Kvalita lakovania sa hodnotí známkou trvácnosti laku a závisí od svetla (DIN štandard).

Čo treba vedieť pred nákupom parkiet

 • Podlahy spadajú do triedy najzaťaženejších stavebných elementov, preto ich vyberajte dôsledne.
 • Parkety sú jediný materiál, ktorý je možné zrekonštruovať tak, že vyzerá ako nový.
 • Vlastnosti parkiet sú rozdielne a závisia od druhu dreviny, z ktorej sú vyrobené:
 • Tvrdosť: Do priestorov, ktoré sú veľmi zaťažované, pokladajte parkety vyrobené z tvrdých drevín. Väčšia číselná hodnota znamená väčšiu tvrdosť parkiet, väčšiu odolnosť na mechanické poškodenia a menšie opotrebenie povrchu (pozrite tabuľku tvrdosti).
 • Farba: Drevo rovnakého druhu môže byť rozdielnej farby. Farbu parkiet si vyberte na základe rozmerovo väčšej vzorky. Drevo časom môže zmeniť farbu. Premena farby je intenzívnejšia v prvom období po pokládke. Drevo je prírodný materiál a neručíme za úplnú identickosť vzorky a parkiet. Viac informácií o zmenách a intenzite premeny farby pohľadajte u odborníka.
 • Kvalitatívna trieda parkiet: Kvalita parkiet z pohľadu estetických vlastností, ako sú: hrče, textúra, stupeň výskytu živicových kanálov, variácie farieb, vrastená kôra atď., hodnotia výrobcovia. Parkety sa so zreteľom na verejné alebo interné štandardy rozdeľuje do týchto tried: , O, Δ, I, II, III, A, B, C, D, extra, štandard, rustik, VS, exquisit, select, natur, design, struktur... Tieto označenia sa vzťahujú k vzhľadu povrchu a nie sú späté s kvalitou výroby produktu.
 • Rozmerová stabilita: Drevo je hygroskopický materiál, čo znamená, že sa prispôsobuje relatívnej vlhkosti vzduchu, ako aj vlhkosti stavebnej konštrukcie. Pri zmene vlhkosti sa drevo rozmerovo mení a deformuje. Rozmerová stabilita závisí od druhu dreviny. Najnižšiu rozmerovú stabilitu má buk a javor a preto ich neodporúčame pokladať na podlahové kúrenie, ako aj do priestorov s extrémnymi podmienkami. Na rozdiel od masívnych, rozmerovo stabilnejšie parkety sú vyrobené z viac vrstiev (viacvrstvové, dvojvrstvové, trojvrstvové). Parkety sú podlahy, ktoré sa montujú do hydroizolovaných priestorov, kde je klíma v hraniciach stability.
 • Tepelná odolnosť: Tepelná odolnosť je veľmi dôležitá vlastnosť dreviny, zvlášť, keď sa parkety montujú na podlahové kúrenie. Nižšia hodnota faktora odolnosti znamená, že parkety sú vhodné na montáž na podlahu s teplovodným vykurovaním. Odporúčame Vám, aby ste si vybrali tenšie druhy parkiet (dvojvrstvové). V prípade, že chcete parkety položiť na elektrické podlahové kúrenie, poraďte sa s odborníkom.
 • Povrchová ochrana: Parkety môžu byť lakované alebo olejované. Olejované parkety majú prirodzenejší vzhľad povrchu. Lakované parkety môžu byť lesklé alebo matné. Olejované alebo lakované povrchy môžete vidieť na vzorkách v predajnom salóne. Lakovaný povrch sa ľahšie udržiava, ale keď sa poškodí, musíte ho prebrúsiť a nanovo nalakovať. Pravidelné udržiavanie olejovaného povrchu je náročnejšie, ale na druhej strane generálna obnova povrchu zvyčajne nie je potrebná.

Čo treba vedieť pred začatím užívania parkiet

 • Pred nasťahovaním sa do miestnosti, kde ste položili parkety, Vám odporúčame, aby ste prvú pravidelnú starostlivosť o parkety zverili povolanej osobe, ktorá to urobí za pomoci prístroja na to určeného.
 • Nábytok vždy pri presúvaní nadvihnite.
 • Čistenie a starostlivosť robte postupne a používajte pri tom materiály, ktoré odporúčajú výrobcovia parkiet. Parkety pravidelne čistite, čím predĺžite ich životnosť.
 • Ideálna vlhkosť miestnosti, kde sú položené parkety, by mala byť okolo 50% a teplota od 20 do 22ºC.
 • Poškodeniu parkiet sa vyhnete, ak na nohy nábytku dáte plstené podložky, používate stoličky s gumenými kolieskami alebo parkety chránite kobercom.
 • Parkety môžete poškodiť: poliatím vodou, utieraním povrchu mokrou handrou, preliatím vody z kvetinových nádob a najmä čistením, za pomoci parných čističov.
 • Pred vchod dajte kvalitnú rohož, ktorá zabráni nanoseniu kamienkov, špiny a vlahy na topánkach. Rohož pravidelne čistite.
 • Stopy po zvieracích pazúroch budú viditeľné i na najtvrdšej drevine.

Montáž parkiet s »klik« systémom spájania

Parkety môžete pokladať na akúkoľvek suchú, čistú, tvrdú a rovnú podlahu. V prípade, že sú nerovnosti väčšie ako 2 mm na 1 meter, bude potrebné podlahu pred pokládkou vyrovnať. Obsah vlhkosti v podlahe musí byť nižší ako: 2% pri betónovom potere, 8% pri drevenom podloží a 0,5 % pri anhydritnom. Parkety musia byť uskladnené v pôvodnom obale, v miestnosti, v ktorej budú pokladané, aspoň 48 hod.pred pokládkou.

Pred začiatkom pokládky Vám odporúčame, aby ste dôsledne prezreli dosky, kvôli možným chybám, či poškodeniam. V prípade, že zistíte akékoľvek poškodenie, dosky nepokladajte, ale žiadajte pomoc od predavača parkiet. Na už položené parkety reklamácie neuznávame. Vhodné je prezrieť dosky aj kvôli vzhľadu, v zmysle kombinovania kresby dreviny, ako aj sýtosti odtieňov jednotlivých dosiek, aby sa položili tak, aby konečný efekt bol prirodzený a vyvážený Drevo je prírodný materiál, kde sú prípustné možné rozdiely v odtieňoch farieb, preto to nepredstavuje predmet reklamácie.
Pri montáži parkiet budete potrebovať nasledovné náradie: kladivo, drevený klátik, meter, pílku s ozubeným pílkovým listom alebo elektrickú pílu, dištančné kliny a nabiják.

Ako zvukovú izoláciu, na ktorú položíte parkety, môžete použiť rôzne materiály, ktoré nájdete u predavačov parkiet: gastropen fóliu, termoizolačné platne rôznych hrúbok alebo korok.
Pred začatím pokládky treba vybrať smer pokladania dosiek, s dôrazom na tvar izby ako aj smeru dopadu slnečných lúčov. Odporúča sa pozdĺžne pokladanie po dlhšej strane izby. Odmerajte šírku izby a od získanej hodnoty odrátajte šírku dilatácie (zvyčajne to je 2 x 10 mm ), tento výsledok podeľte šírkou dosky resp.207 mm. Takto dostanete počet radov položených dosiek a budete tak presne vedieť, koľko treba odrezať pri poslednom rade.
V prípade, že je posledný rad užší ako 70 mm, musíte z prvého radu dosiek odrezať tak, aby ste dosiahli symetrický tvar podlahy.

Pokládku začnite montážou zvukovej izolácie. Či už použijete fóliu alebo izolačné platne, namontujte ich tak, aby medzi nimi bola 2 mm medzera, a medzi stenou a platňou 10 mm prázdneho priestoru.
Prvú dosku položte otočenú perom k stene. Prvý rad dosiek spojte spolu na prednej strane, pomocou kladiva a nabijáku. Keď je prvý rad dosiek spojený, k stenám umiestnite dištančné kliny. Dištančné kliny zabezpečia od steny správnu dilatačnú medzeru.
Nasledujúci rad začnite zvyškom z prvého radu. Dĺžka danej dosky musí byť min. 50 cm. Dosky pokladáme pozdĺžne tak, že dosku s perom položíme do drážky, pod 45° uhlom a pritlačíme k podložiu. Potom ešte raz spoje dodatočne pritlačíme pomocou kladivka a dreveného klátika, aby sa dosky k sebe jemne posunuli. Všetky ostatné dosky montujeme rovnakým spôsobom, musíme len dať pozor na dilatačnú medzeru od steny i statných prekážok 7-10 mm . Na prednej strane dosky spájame pomocou kladiva a nabijáku.
Zároveň po celej dĺžke miestnosti umiestnite dištančné kliny.

Upozornenie: pri montáži nepoužívajte španovacie pásy.
V prípade, že v miestnosti jestvujú prekážky, ktoré je potrebné obísť (napr. radiátorové rúry), na doske si označte potrebný výrez, vyrežte daný diel a dosku položte ako zvyčajne. Aj v tomto prípade dbajte na dilatačné medzery.

Posledný rad dosiek prispôsobte vzhľadom k šírke. V prípade, že je potrebné dosku odrezať, odrežte diel s drážkou. Dosky položte, a tak ako ostatné, pritlačte k sebe pomocou nabijáku. Dbajte na dilatáciu.
Po ukončení pokládky, odstráňte dištančné kliny a namontujte lišty. Vaša nová podlaha je pripravená na užívanie.

Návod na čistenie a starostlivosť o drevené podlahy

VŠEOBECNE

Vašu drevenú podlahu musíte udržiavať a starať sa o ňu vyhovujúcim spôsobom. Na čistenie nečistôt ako napr.piesok použite vysávač s mäkkou kefou, mäkkú metlu alebo handru. Pred vchod položte kvalitné rohože, ktoré zabraňujú nanoseniu piesku do priestorov, kde sa nachádzajú parkety.

Na nohy nábytku nalepte plstené podložky – tak zabránite i jemným škrabancom. Nábytok nepresúvajte ťahaním po parketách, ale ho nadvihnite a premiestnite.

V prípade, že vylejete vodu alebo inú tekutinu, ihneď ju utrite. Fleky od kávy, kečupu alebo červeného vína tiež ihneď utrite, aby neostali trvalé poškodenia. V prípade, že máte ťažkosti s odstraňovaním zašlých škvŕn, poraďte sa s predavačom parkiet. Ak sú podlahy značne znečistené, musíte ich očistiť ručne, pomocou handry.

Nepoužívajte mokré handry, z ktorých tečie voda, môže dôjsť ku poškodeniu parkiet (parkety môžu napučať).

LAKOVANÉ POVRCHY


Lakované povrchy treba po ukončení montáže očistiť prostriedkom na čistenie lakovaných povrchov. Daný prostriedok môže byť vo forme koncentrátu, ktorý rozriedite vodou (sledujte návod), alebo jednoducho použiť prostriedok na čistenie, ktorý je vo forme spreju a netreba ho rozrieďovať. Podlahy treba predtým dobre povysávať, aby sa odstránili väčšie a tvrdé nečistoty. Potom navlhčite mäkkú handru a vytierajte v oboch smeroch.

Odporúčame Vám, aby ste parkety ešte dodatočne pretreli prostriedkom na ochranu parkiet, ktorý obsahuje určité množstvo laku. Po prvej impregnácii ho používajte i neskôr (1-2 x ročne), tým osviežite lak a skryjete menšie škrabance. Po skončení impregnácie nechoďte po parketách niekoľko hodín. Presnejšie pokyny pri používaní daných prostriedkov sa nachádzajú na balení.

V prípade agresívnejších škvŕn a nečistôt sa poraďte s odborníkom, ktorý Vám poradí pri výbere prostriedkov na to určených.

Nikdy nepoužívajte prostriedky, ktoré obsahujú vosk. Parkety nečistite vodou.

Keď sa na parketách zjavia stopy oderu laku, je potrebné nanovo ich prebrúsiť a nalakovať. V prípade, že je lak už úplne odstránený z povrchu, problémy s jeho obnovením sú väčšie. Brúsenie a lakovanie nechajte na odborníka - parketára.

OLEJOVANÉ POVRCHY

 

Pri olejovaní parkiet sa používajú oleje, ktoré zvýraznia prírodný vzhľad dreva a zvýšia odolnosť voči oderu, špine a vlahe.

Hneď po ukončení pokládky, parkety očistite prostriedkom na čistenie olejovaných parkiet (pre prírodné olejovanie je natur prípravok a pre bielo olejované je zas prípravok na čistenie biely). Takto ochránite povrch pred znečistením a podlaha získa dodatočnú ochranu. Aby ste dosiahli správny výsledok, sledujte pokyny výrobcu, uvedené na prípravku. Podlahu je potrebné najprv očistiť, resp.povysávať. Potom prípravok rozrieďte vodou (podľa pokynov). Mäkkou handrou, namočenou do pripravenej tekutiny, naneste prípravok na podlahu. Z handry voda nesmie kvapkať.

V prípade väčších povrchov použite dve vedrá. V jednom vedre majte pripravený rozriedený čistiaci prípravok, v druhom vedre majte čistú vodu, v ktorej budete preplachovať handru. Handru najprv vždy prepláchnite v čistej vode a až potom ju namočte do čistiaceho prostriedku. Po nanesení prípravku ho už netreba dodatočne utierať prepranou handrou, lebo by sa tak zotrela ochranná vrstva. Nechajte parkety daný prostriedok dobre nasať a potom ich pretrite suchou handrou v smere drevných vlákien.

Podlahy je potrebné i neskôr pravidelne ošetrovať prípravkami na čistenie olejovaných povrchov. Na začiatku by sa mal postup opakovať raz týždenne, resp. podľa potreby, závisí, koľko je podlaha namáhaná, ale určite nie menej ako raz mesačne.

Po každom čistení prostriedkom na čistenie olejovaných povrchov, bude Vaša podlaha odolnejšia voči nečistotám a pevnejšia. Po zvyčajnom »vlhkom« čistení, hlbšie škvrny môžete odstrániť pomocou niekoľkých kvapiek koncentrátu čistiaceho prípravku. Koncentrát naneste priamo na škvrnu a nechajte 5 min. pôsobiť. Potom miesto očistite zvyčajným postupom (voda+čistiaci prípravok). 

Z času na čas je potrebné olejované povrchy osviežiť olejom na udržiavanie olejovaných parkiet. Povrchy, kde bola vrstva oleja odermi odstránená, získajú po tejto procedúre zas svoj pekný vzhľad. Podľa toho, či sa jedná o bielo alebo prírodne olejované povrchy, používajte vhodné - na to určené oleje (natur alebo biely olej).

Skôr než začnete nanášať olej, musíte podlahu dobre očistiť. Aby ste odstránilli zvyšky čistiaceho prípravku, očistite podlahu silnejším čistiacim prostriedkom. Potom môžete začať s olejovaním. Parkety musíte olejovať skôr než dôjde k ich opotrebovaniu, lebo inak ich nebude možné obnoviť úplne.

Pri olejovaní musí byť teplota miestnosti od 16ºC do 20ºC.

Olej naneste na podlahu a rovnomerne ho rozotrite pomocou leštiaceho prístroja, s vhodnou plsťou alebo ručne bavlnenou handrou. Nechajte nech pôsobí 10 - 15 minút. V prípade, že povrch nenasiakol dobre, postup opakujte. Prebytok oleja odstráňte handrou. Aby bol olej nanesený v správnom množstve, použite rozprašovač oleja.

Po hodine podlahu preleštite ručne alebo leštiacim prístrojom (150 otáčok za min) s bielou alebo červenou plsťou. Rohy a ostatné ťažko dostupné miesta preleštite ručne. Podlahu musíte leštiť tak dlho, kým nie je suchá. Posledné leštenie musí byť v smere drevných vlákien.

UPOZORNENIE: nebezpečenstvo samovznietenia. Handry, ktoré boli namočené v oleji, treba hneď po ukončení olejovania preprať vodou a osušiť ich na otvorenom priestranstve.

Po olejovaní sa podlaha musí sušiť aspoň 24 hodín a za ten čas po nej nechoďte. Olej sa vstrebáva približne týždeň, preto za ten čas buďte zvlášť opatrný napr. pri presúvaní nábytku.

Ak si želáte ešte dodatočne ochrániť podlahu pred nečistotami, po 7 dňoch povrch očistite čistiacim prostriedkom.

Nepoužívajte handry s mikrovláknom, pretože by Vaše podlahy mohli zdrsnieť a boli by menej odolné voči nečistotám. Používajte handry s prírodným vláknom, ako napr. bavlna, vlna.

  Čistenie
vysávačom
Prostriedok na čistenie a voda Intenzívny
prostriedok
na čištenie
a ochranný olej
Reparatur
denne      
každých 14 dní / 1 mesiac      
periodicky      
v prípade poškodenia      

NÁVOD NA MONTÁŽ A STAROSTLIVOSŤ O EXTERIÉROVÉ PODLAHOVINY

Vyplňte nasledujúci kontrolný zoznam [PDF]

 

USKLADNENIE:

 • Ochráňte materiál pred nepriaznivým vplyvom počasia a priamym slnečným žiarením
 • 1-2 týždne je potrebné nechať drevo aklimatizovať

MONTÁŽ:

 • medzera pre dosky 100 mm šírky je 3-4 mm
 • medzera pre dosky 100 mm šírky je 3-4 mm
 • umožniť ventiláciu pod podlahovinou
 • medzera podkonštrukcie je 400-500 mm
 • použite nehrdzavejúce (INOX) oceľové skrutky
 • predošlé vyvŕtanie otvorov na skrutky

STAROSTLIVOSŤ:

 • ochrana čela
 • pretrite všetky 4 strany dosiek olejom (vhodným do vonkajšieho prostredia)

Pre detailnejšie informácie:

Uskladnenie pred montážou:

Aby ste dosiahli čo najlepší výsledok, podlahovinu pred montážou ochráňte pred priamym slnečným žiarením, ako aj inými nepriazňami počasia (dážď, sneh,…). Exteriérová podlahovina musí byť prekrytá ochrannou nepremokavou fóliou.

Pred montážou, podlahoviny uspôsobte klimatickým podmienkam prostredia (aklimatizácia), hoci sú prírodne (16-20%) alebo umelo (12-16%) vysušené. Postup aklimatizácie musí trvať aspoň 7 až 14 dní, aby sa vlhkosť v dreve aj vlhkosť vzduchu vyrovnali.

Materiál postavte na nosníky, resp. nadvihnite ho od podlahy, aby nenaberal vlhkosť z podložia.

Montáž:

Medzera: Skôr než začnete s pokládkou podlahy, určte si medzeru medzi jednotlivými doskami. Odporúčame Vám, aby ste nechali medzeru cca 3-6 mm. Na veľkosť medzery vplývajú geografické a klimatické podmienky,vlhkosť, aj šírka dosiek. Dosky, ktoré majú nižšiu vlhkosť, majú väčšie medzery, a obrátene. Dosky, široké 100 mm sa sťahujú/rozširujú 3-4 mm, zatiaľ čo u 150 mm dosky je to 5-6 mm. Práve preto odporúčame, aby medzera u 100 mm dosky bola 3-4 mm a 5-6 mm pri doskách širokých 150mm. Aby sa dosiahol krajší vzhľad, odporúčame, ak je to možné, menšiu medzeru. Pri určovaní veľkosti medzery, sa poraďte s montérom.

Podkonštrukcia: Pri montáži dbajte na správnu cirkuláciu vzduchu pod podlahovinou. To dosiahnete práve za pomoci podkonštrukcie. Odporúčame Vám dvihnúť podlahovinu aspoň 40 mm od podložia, ak má urobený odvod, a aspoň 100 mm, ak ho nemá. Podkonštrukcia musí byť položená tak, aby mohol vzduch bez problémov cirkulovať. V prípade, že je podkonštrukcia v styku s vodou, musí byť podlahovina vo väčšej výške a ošetrená olejom. V takýchto prípadoch odporúčame aj použitie parnej brány, ktorá zabráni priamemu vsakovaniu vody (absorpcii) z podložia. Medzera podkonštrukcie by mala byť 400-500 mm a závisí od hrúbky dosky.

Metódy upevnenia podlahoviny necháme na Vás. Môžete si vybrať medzi upevnením so skrutkami alebo „neviditeľným“ upevnením kovovými spojkami. Pri priamom vŕtaní Vám odporúčame, aby ste najprv prevŕtali dosky a použili nehrdzavejúce oceľové skrutky (INOX) . Obyčajné skrutky korodujú a môže dôjsť k zmene farby. Skrutky a predbežné vŕtanie určite použite pri prvej a poslednej doske v sérii. Na každom mieste upevnenia použite po 2 skrutky.

O detailoch a technikách upevňovania sa poraďte s výrobcom.

Ako prevenciu proti praskaniu čelnej strany elementov, je nevyhnutné diely pretrieť olejom alebo voskom. Premazanie urobte počas montáže alebo hneď po jej ukončení.

Bezpečnostné opatrenia: Prach z dreva môže obsahovať alergény, ktoré vyvolajú alergické reakcie. Pri opracovávaní dreva Vám odporúčame používať ochranné masky a okuliare.

Starostlivosť o drevené podlahoviny

Drevo, z ktorého je vyrobená exteriérová podlahovina, je dostatočne odolné proti biologickému rozkladu (hniloba, insekty ) a preto nie je potrebná ochrana navyše. Drevo tak získa peknú striebristú patinu. No aj napriek tomu, Vám odporúčame použiť nátery. Ak si želáte mať na dreve striebristú patinu, použite nátery bez UV ochrany. Ak si prajete zachovať prírodný odtieň dreviny, použite nátery, ktoré obsahujú aj UV ochranu. Vzniku sivastej patiny zabránime použitím náteru s pigmentom. V každom prípade nezabudnite ochrániť čelá elementov.

Elementy, ktoré nie sú naolejované, sa častejšie krivia a praskajú. Odporúčame Vám ochrániť dosky zo všetkých 4 strán. Potrebné je ochrániť aj strany, ktoré sú po montáži dole a nie sú viditeľné, tak zabránite nasakovaniu vody a kriveniu elementov. Ochranu je potrebné naniesť na povrch ešte skôr než budú vystavované poveternostným vplyvom.

Pred montážou naneste 2 vrsty, neskôr drevenú exteriérovú podlahovinu obnovujte podľa potreby, v závislosti od toho, aký vzhľad chcete dosiahnuť.

Prehlásenie s ručením obmedzeným

Drevo je prírodný materiál. Pod vplyvom prostredia môže dôjsť k zmene hmotnosti, farby, rozmerov i tvaru. Rozširovanie a zužovanie elementov je obvyklý následok vplyvu zmeny teploty a vlhkosti okolia. V daždivom období sa dosky rozširujú, počas teplých a slnečných období zas naopak zužujú. Dážď, slnko a zmeny teplôt vplývajú na zmenu farby dreva (od tmavého odtieňa po striebristú patinu), menšie povrchové trhliny, výskyt plesní na povrchu a objavenie sa modrastej farby. Tieto zmeny vznikli následkom prírodných javov, charakterom tej-ktorej dreviny a nepredstavujú predmet reklamácie.

Pri výbere drevenej podlahoviny na vonkajšie použitie musíte dbať na všetky faktory, aby ste si vybrali podlahu, ktorá bude najviac vyhovovať Vášmu prostrediu.

Tento dokument je nápomocný pri plánovaní a uskutočnení Vášho projektu: Exteriérová drevená podlahovina.

PODMIENKY PRI POKLÁDKE PODLÁH NA TEPLOVODNÉ PODLAHOVÉ KÚRENIE A PROTOKOL SUŠENIA A OHRIEVANIA BETÓNOVÉHO POTERUTOPLOVODNO TALNO OGREVANJE

Drevené podlahy nie sú vhodné na pokládku na elektrické podlahové kúrenie.

Betónový poter musí byť urobený odborne, podľa štandardov a pokynov výrobcu. Povrch musí byť rovný, hladký, čistý a pevný, poter kompaktný, suchý, bez trhlín. Trubice, v ktorých je teplá voda, musia byť položené aspoň 35 mm pod povrchom poteru, aby sa teplo rovnomerne rozložilo. V prípade, že trubice nie sú dostatočne hĺboko,môže dôjsť na drevenej podlahe ku vzniku medzier.

Najvyššia povolená vlhkosť poteru, na ktorý bude podlaha pokladaná je: na betónový 1,8%, na anhydritový 0,3%.

Na ustálenie a sušenie betónového poteru je určená doba 21 dní (na anhydritové potery 7 dní). Po uplynutí tejto doby sa môže začať s uvedením vykurovacieho systému do prevádzky, podľa nižšie uvedeného postupu, bez časovej pauzy:

V momente, kedy obsah vlhkosti v potere zodpovedá podmienkam na pokládku drevených podláh, sa môže začať s pokládkou. V opačnom prípade sa pokračuje v sušení na 40ºC, pokiaľ sa nedosiahnu želané povolené parametre. Počas sušenia je nevyhnutné priestor vetrať (bez prievanu).

Pred pokládkou drevenej podlahy teplotu postupne znižujeme, 2-3 dni pred začiatkom pokládky treba systém vypnúť, resp. udržiavať v miestnosti teplotu 18ºC. 3 dni po ukončení pokládky, podlahové kúrenie znova zapneme a teplotu postupne zvyšujeme na želanú úroveň.

Teplota povrchu poteru, na ktorom je položená podlaha, nesmie prekročiť 25ºC. Optimálna vlhkosť je 50 - 60%.

STAROSTLIVOSŤ O LAMINÁTOVÉ PODLAHY, VINYL A LINOLEUM - HOTOVÚ PODLAHOVÚ KRYTINU

VŠEOBECNE

Vašu podlahu musíte opatrovať a udržiavať vyhovujúcim spôsobom. V prípade, že sa Vám vyleje voda alebo nejaká iná tekutina, hneď ju utrite. Pri odstraňovaní zašlých škvŕn sa poraďte s predavačom parkiet.

Dôležitý predpoklad pre dlhú životnosť podlahy je priaznivá klíma v miestnosti, s teplotou okolo 20ºC a relatívnou vlhkosťou vzduchu od 50 do 60%. Tieto predpoklady môžete sledovať za pomoci elektronického merača vlhkosti alebo meteorologických hodín ( dôležité hlavne počas výhrevnej sezóny). Optimálnu relatívnu vlhkosť vzduchu môžete udržiavať prístrojom na zvlhčovanie vzduchu.

Najväčšími nepriateľmi podláh sú voda a piesok. Podlahu môžeme očistiť metlou, vysávačom alebo vlhkou handrou, ktorá však nesmie byť priveľmi mokrá. Podlahy nikdy nečistite vodou, lebo ich môžete natrvalo poškodiť.
Na každodennú údržbu používajte prostriedky na čistenie podláh a pri tom sledujte priložené inštrukcie.
Nečistoty ako napr. piesok čistite vysávačom s mäkkým nástavcom, mäkkou metlou alebo handrou. Ku vchodom umiestnite kvalitnú rohož, ktorá zabráni nanoseniu piesku na podlahu.

Na nohy stolov, stoličiek a ostatného nábytku dajte kvôli ochrane podlahy plstené vankúšiky. Vankúšiky zalepte, nepripevňujte ich klinčekmi. Nábytok nadvihnite a preneste, neťahajte ho po podlahe.
Pokladanie tohto druhu podláh vo vlhkých priestoroch ako sú sauny a kúpeľne sa neodporúča.

VŠETKO ČO TREBA VEDIEŤ PRED POKLÁDKOU PARKIET

 • Pred pokládkou parkiet si v každom prípade prečítajte návod na montáž a postupujte podľa neho.
 • Parkety nepokladajte do nevykurovaných priestorov, do sanitárnych či vlhkých, alebo do vonkajšieho prostredia.
 • Dosky v balíku môžu byť mierne rozdielnej farby, preto si ich rozložte tak, aby ste dosiahli podlahu, akú si prajete, čo sa týka odtieňa.
 • Pred pokládkou treba každú dosku vizuálne prezrieť a oddeliť dosky, ktoré nie sú vhodné na položenie.
 • Parkety sa zvyčajne pokladajú v smere hlavného zdroja svetla. Na chodbách a vo väčších miestnostiach sa parkety montujú tak, aby dlhšia strana dosky bola v rovnakom smere ako je dlhšia stena miestnosti. Pri montáži myslite na dilatáciu.
 • Položené parkety sa sťahujú - rozťahujú, preto je potrebné nechať dostatočne veľké medzery. Medzera od steny v suchých a menších miestnostiach musí byť aspoň 10 mm, a vo väčších, resp. v priestoroch s nestálou klímou ešte o niečo väčšia. Dilatačná medzera u masívnych parkiet je väčšia než pri ostatných parketách.
 • Pri veľkých plochách (šírka viac ako 7 m a dĺžka viac ako 8 m) a na prechodoch z jednej miestnosti do druhej, v každom prípade namontujte dilatačné profily.
 • Pred pokládkou skladujte parkety v originálnom balení, aspoň 48 hod. v miestnosti, v ktorej sa budú pokladať, aby sa aklimatizovali.
 • Balíky parkiet otvorte tesne pred montážou. V prípade, že Vám ostane nevyužitý materiál, nanovo ich zabaľte a zalepte.
 • Masívne, dvojvrstvové a viacvrstvové parkety sa lepia po celej dĺžke na podlahu, trojvrstvové parkety sa môžu buď lepiť alebo položiť „plávajúco“.
 • Počas montáže je ideálna teplota v miestnosti 18ºC. Relatívna vlhkosť vzduchu pred, počas, ako aj po pokládke by mala byť 40 až 60%.
 • Trojvrstvové hotové parkety s click systémom spájania nie je potrebné lepiť na spojoch. Môže sa položiť „plávajúco“ alebo zlepiť po celej dĺžke na podlahu. Spoj pero-drážka sa lepí ako parkety montované „plávajúco“. V prípade, že parkety lepíte na podlahu, spoje netreba lepiť. Na zlepovanie na spoji, môžete použiť PVA lepidlá (polyvinyl-acetónové lepidlo), na lepenie po celej dĺžke na podlahu, použite lepidlo, ktoré neobsahuje vodu.

Podlaha – všeobecne

 • Podlaha, na ktorú budete montovať parkety, musí byť rovná, tvrdá a kompaktná. V prípade, že nevyhovuje podmienkam, musíte ju dôkladne upraviť pred začatím pokládky parkiet.
 • Betónový poter pred pokládkou dobre očistite.
 • Parkety nesmiete montovať na mäkké podložie (koberce apod). Staré PVC podlahy, linoleum alebo korok je možné nechať ako podložie v prípade „plávajúceho“ spôsobu montáže.
 • Stará keramická dlažba je možná ako podložie, ak je zabezpečená hydroizolácia. Pri lepení na keramiku, je nevyhnutné ju dobre očistiť a prebrúsiť, aby zdrsnela.
 • Vlhkosť musí byť na danej úrovni:
  • betónový poter (CM metóda) 2,0% (1,8% - podlahové kúrenie),
  • anhydritový poter (CM metóda) 0,5% (0,3% - podlahové kúrenie),
  • drevená podlaha 8,0%
  Rozhodne sledujte pokyny ohľadom vlhkosti, špeciálne pri novostavbách.

Podlaha – podlahové kúrenie

 • Používajte materiály, ktoré sú predurčené pri montáži na podlahové kúrenie
 • Pri suchomontážnej pokládke nezabudnite na parnú zábranu (PVC fólia)
 • Maximálna povolená teplota parkiet je 26ºC (pod kobercom a nábytkom)
 • V priebehu výhrevnej sezóny je možný vznik škár medzi jednotlivými parketovými doskami a lamelami
 • Odporúčame Vám, aby ste sa vyhli pokládke parkiet rozmerovo nestabilných druhov drevín (buk, jatoba, oliva, kanadský javor..)
 • Odporúčame Vám, aby ste parkety nemontovali na elektrické podlahové kúrenie.

BRINELLOVA STUPNICA TVRDOSTI

Brinellova stupnica je podľa noriem ISO štandardu
Oceľovú guličku, o priemere 10 mm, rovnomerne vzrastajúcou silou (závisí od hustoty, ktorá môže byť 100, 500 alebo 1000 N), 15 sekúnd zatláčame do povrchu vybranej dreviny; 30 sekúnd ju necháme na tom mieste, potom odstránime. Odmeriame plochu odtlačku.

Uvedené hodnoty tvrdosti sú len približné, skutočné sa menia v závislosti od územia, kde drevina rástla, ako aj od spôsobu rezu ( postavenie letokruhov).

Rozdielnosť farieb – stupnica odtieňov jednotlivých druhov drevín:
1 = výrazne rovnomerná farba, 2 = stredný stupeň rozdielnosti farby, 3 = vysoký stupeň rozdielnosti farby, 4 = extrémne vysoký stupeň rozdielnosti farby, U = doteraz bez údajov.

Rýchlosť zmeny farby – zmena farby, ktorá vznikne ako dôsledok vystavovaniu dreviny slnečnému žiareniu (UV žiareniu) alebo oxidácii. K zmenám dochádza pri všetkých druhoch parkiet, u niektorých viac, u iných menej. Svetlé a tmavé druhy drevín, pod vplyvom slnečných lúčov ztmavnú: 1 = malé zmeny farby, 2 = stredný stupeň zmeny farby, 3 = vysoký stupeň zmeny farby, 4 = výrazne vysoký stupeň zmeny farby, U = doteraz bez údajov.

Obraz zmeny farby hotových lakovaných dvojvrstvových parkiet Doussie pod vplyvom slnečného žiarenia. Od začiatku montáže parkiet - farba vľavo, k tmavšiemu odtieňu - trvalo približne 14 dní.

Teplovodné podlahové kúrenie:
+ vhodný, ++ veľmi vhodný, +++ vhodný najviac

druh dreviny tvrdosť
podľa
Brinella
rozdielnosť
farby
rýchlosť
zmeny
farby
teplovodoné
podlahové
kúrenie
Afrormosia 3,7 2 3 ++
Agát/Robinia 3,7 - - +
Badi/Aloma 5,4 3 3 +++
Bambus svetlý – tmavý 2,5 - 4.0 2 2 ++
Bangkirai 4,2 - - -
Borovica/červená borovica 1,6 2 3 -
Brest 3,9 3 3 +++
Breza 2,7 3 2 +++
Bubinga /African rosewood 5 1 2 ++
Buk parený 4 2 2 +
Buk 3,8 2 2 +
Cabreuva/Santos mahagón 4,5 2,5 2 ++
Cumaru/Brazílsky teak 5,9 3 4 ++
Čerešňa/Čierna čerešňa 3,6 3 4 +++
Čerešňa európska 3,5 3 3 +++
Čierna breza 2,5 3 2 -
Doussie/Apa/Afzelija 4,3 2,5 3 +++
Hrab/Biely hrab 3 - - ++
Hevea/Rubberwood 4,3 - - +++
Dub červený 3,8 2 2 ++
Dub 3,7 3 3 ++
Hruška 2,4 3 3 ++
Iroko/Kambala 3,5 2 3,5 +++
Jabloň 4 3 3 ++
Jatoba /Brazílska čerešňa 4,7 3 4 +
Javor európsky 3,2 2 2 ++
Javor kanadský 4,2 2 2 +
Javor ázijský 3,8 - - ++
Jelša 2,1 3 2 ++
Jaseň 3,7 4 2 ++
Jaseň ázijský 3,9 3 2 ++
Kempas 4,5 3 U +
Gaštan 2,3 2,5 2,5 ++
Ipe/Brazílsky orech 5,8 3,5 3 ++
Ariš 2,3 3 3 +++
Mahagón 3,1 2,5 3,5 +++
Merbau 4,1 3 2,5 +++
Mutenye 4,8 3 2,5 ++
Massaranduba 5,7 - - -
Oliva 5,9 2 2 +
Orech americký 3,5 3 3 +++
Orech európsky 3,6 3 3 ++
Padouk/Burma rosewood 4,4 2 4 +++
Panga panga 4,4 2 2 ++
Palisander 4,5 - - -
Pynkado/Ironwood 4,9 - - +
Sappeli 3,7 2,5 3,5 +++
Siris čierny 4 - - -
Smrek/Jedľa 1,3 2 2 +++
Sucupira/Escura 4,1 2 2 ++
Tauari 4 - - ++
Tiger wood 4,1 4 3 ++
Teak 4,5 3 4 +++
Tali 6,2 - - ++
Zebrawood/Zebrano 4 4 2,5 ++
Zebreli/Biely 4 - - -
Wenge 4,2 1 3 ++

TEPELNE UPRAVENÉ DREVO

... má predlženú životnosť, preto je vhodné na výrobu fasádnych obkladov a prekrytí, ktoré slúžia ako ochrana pred dažďom. Pod vplyvom tepelnej úpravy drevo zmení farbu, ztmavne a zároveň sa stane odolnejším na vlhkosť a vplyvy počasia. Doba trvanlivosti bez impregnácie chemickými prostriedkami je aj 30 rokov. Trvanlivosť termo dreva je dlhšia vďaka procesu rozpadu hemicelulózy pri teplote 212°C. Hemicelulóza je hlavným zdrojom potravy organizmov, ktoré prispievajú k rozpadu a hnilobe dreva. Termo drevo je odolné na väčšinu insektov, ktorí ho napádajú. Na riasy, ktoré rastú na jeho povrchu, však termo drevo odolné nie je. Riasy ale neovplyvňujú jeho kvalitu, neničia ho ani nepoškodzujú, drevo im dáva len mechanické útočisko. Jediným problémom je estetika, no hravo to vyriešime povrchovou záštitou.

Termo drevo má väčšiu stabilitu ako tepelne neupravené drevo. Hygroskopsky povedané, drevo po tepelnej úprave menej prepúšťa a viaže vodu.

DREVENÉ FASÁDNE PRVKY

... sú pľúca, pomocou ktorých dom dých a stáva sa časťou prírody. Drevo nám dáva pocit tepla a pohodlia. Okrem ochrany pred vplyvmi počasia, drevené fasádne prvky majú aj väčšiu vzdušnosť, čo umožňuje lepšiu mikroklímu v objekte a okolí. Dreveným fasádnym obkladom môžeme obložiť vonkajšie steny objektu v celosti, alebo len jeho časť, kombinovaním s inými typmi fasád. Sibírsky ariš i tepelne upravené ihličnany neobsahujú škodlivé chemické substancie, odolnejšie sú voči insektom a hnilobe. Časom, bez impregnácie, získajú obklady striebristú patinu.

Tepelnou úpravou odstraňujeme z ihličnanov živicu. Tým sa zabráni neskoršiemu kvapkaniu živice a drevo sa ľahšie udržiava. Hustota termo dreva je v priemere o 10% väčšia ako u dreva neupraveného.

MONTÁŽ CLICK LAMINÁTOVYCH PODLÁH

Návod na montáž podlahových krytín podľa ATV DIN 18365/18365

Prosíme Vás, aby ste pozorne sledovali návod na montáž, ako aj ďalšie pokyny, potrebné pri pokladaní laminátových podláh na podlahové kúrenie.

Príprava

Laminátovú podlahu v originálnom balení skladujte aspoň 48 hod. v tej miestnosti, v ktorej bude pokladaná, aby sa dostatočne aklimatizovala.
Preverte, či je podložie rovné a prípadné nerovnosti, väčšie ako 3mm na 1m, náležite vyrovnajte.
V prípade, že laminátovú podlahu pokladáte na poter, v každom prípade musíte zmerať vlhkosť(vlhkosť betónového poteru nesmie byť vyššia než 2%, a poter na báze kalcium-sulfát 0,5% CM). Pri dobrých svetelných podmienkach prezrite, kvôli možným chybám, všetky laminátové dosky. V prípade, že nájdete prípadné poškodenia alebo chyby, nezačínajte s pokládkou. Reklamácie na už položenú podlahu neprijímame.
Laminátovú podlahu neupevňujte k podložiu napevno(napr. klincami, skrutkami, lepidlom a pod.).
Odstráňte všetky jestvujúce podlahové krytiny. Koberce nie sú vhodné ako podložie.
Laminátovú podlahu nepokladajte do vlhkých miestností ako sú kúpeľne, sauny.
Podložie musí byť suché, čisté, tvrdé a rovné. V prípade, že laminátovú podlahu montujete na minerálny poter, najprv položte ochrannú fóliu, ktorá ju ochráni pred vlhkosťou (min. 0,2 mm hrubá PE fólia). Fólia sa musí prekrývať na spojoch aspoň 20 cm. Zalepte ju širokou lepiacou páskou. V prípade, že laminátovú podlahu montujete na drevený podklad, PE fólia Vám potrebná nebude.
PE fóliu ako aj protizvukovú fóliu, pokladajte v rovnakom smere, v akom budete neskôr pokladať aj laminátové dosky. Pri montáži „tichých“ laminátových podláh (S.A.S.), nie je potrebná žiadna zvuková izolácia.
Montáž na podlahové kúrenie: laminátovú podlahu môžete pokladaťlen na teplovodné podlahové kúrenie, s najvyššou teplotou 27°C. Sledujte ďaľšie pokyny pri pokládke laminátovej podlahy na podlahové kúrenie.
Dosky montujte pozdĺžne v smere hlavného zdroja svetla.
V prípade, že laminátovú podlahu montujete do viac zaťažovaných priestorov, odporúčame Vám použiť masu na tepelnú ochranu, v intenzívne zaťažovaných a často chodených miestach môžete laminátovú podlahu aj zalepiť.

Pokládka

 
Prvú dosku položte perom k stene.

Upozornenie: drevo pracuje, resp.dýcha! Nechajte minimum 12-15 mm dilatačnú medzeru od stien, radiátorových rúr, atď.
Pokračujte v pokladaní dosiek rovnakým spôsobom. Sledujte návod na montáž.
V každom rade poslednú dosku otočte o 180° a odrežte podľa potreby.
Ak je miestnosť dlhšia alebo širšia ako 8m, urobte dilatačnú medzeru v priestore, o šírke aspoň 2 cm, ktorú prekryjete prechodovým profilom.
Rovnakým spôsobom montujete laminátovú podlahu aj do väčších miestností. Na prechodoch z jednej do druhej miestnosti použite dilatačný profil. Rámy dverí a dverné krídla podrežte podľa potreby, vzhľadom ku hrúbke podlahy, aby ste ju mohli ľahko pod ne podvliecť.

ZÁRUKA PODLAHA

3 podoby záruky:

 • Odolnosť na odber
 • Odolnosť na vplyv svetla
 • Odolnosť na škvrny

Záručné podmienky:
Záruka platí na laminátové podlahy, ktoré sú riadnom programe výroby v normálnom záťažovom prostredí, v zhode s triedou používania podľa EN 13329. Záruka neplatí v prípade chemického či mechanického poškodenia. Záruka nadobúda platnosť od dátumu uvedeného na účte. Záruka nie je prenosná a patrí len prvému kupujúcemu.

Montáž:
Laminátová podlaha musí byť položená v zhode s návodom na montáž. Návody na pokladanie podlahy sú priložené zvyčajne v každej tretej krabici. Podrobnejší návod na montáž môžete dostať na požiadanie.

Odolnosť voči odberu:
Právo na záruku vzniká, keď je vrchná vrstva (dekor) úplne odstránený vo veľkosti najmenej 1 cm2.
Zlupovanie farby na hrane dosky nie je zahrnuté do záruky.

Odolnosť na vplyv svetla:
Strata farby podľa stupnice modrej vlny neprekročí 6. Postup testovania podľa EN20105 nezahŕňa prirodzené starnutie.

Odolnosť na škvrny:
Odolnosť na vplyv nasledujúcich substancií: čistý acetón, krém na ruky, alkoholické nápoje, prírodné ovocné a zeleninové šťavy, masť, káva, koka-kola, lak na nechty a pod.

Reklamácia:
Každá reklamácia musí byť v písomnej forme spolu s originálnym dokladom o zaplatení. Reklamáciu musíte predložiť do 30 dní od dátumu, kedy ste zistili závadu. Nechávame si právo obhliadky objektu.

Spôsob vybavenia reklamácie:
Spôsob vybavenia reklamácie sa uplatňuje výhradne na základe momentálnej hodnoty tovaru. momentálna hodnota sa vyráta vzhľadom na záručnú dobu (napr. suma náhrady za triedu W31/obchodné priestory sa ročne zbnižuje o 1/10 z ceny novokúpeného tovaru).

Ak sa reklamácia uzná, sme povinní kupujúcemu bezplatne dodať tovar na predajné miesto.
Náklady na montáž hradí kupujúci. Záruka nezahŕňa žiadne iné výdaje a prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť.

V prípade, že sa reklamovaná laminátová podlaha už viac nevyrába, môžeme ju zameniť vyhovujúcou, ktorá je v predaji.

SLOVNÍK VÝRAZOV

A

ABSORPCIA VODY

Je to vstrebávanie vody v tekutom stave. Voda preniká do prázdnych pórov dreva. Absorpcia vody je nižšia pri povrchovo kvalitne upravených parketách, resp. parketách, ktoré majú povrch upravený lakom alebo olejom. Ochranné prostriedky zabraňujú prenikaniu vody do dreva.

ADSORPCIA VODY

Pohlcovanie vody v plynnom skupenstve (para) sa nazýva adsorpcia. Drevo je hygroskopické, čo znamená, že pohlcuje i prepúšťa vodu v parnom skupenstve. K adsorpcii vody dochádza v prípade, keď je drevo suché a vzduch v miestnosti vlhký. Adsorpciou vody drevo vlhne, a môže dôjsť aj k napučaniu parkiet.

ANTISTATICKÝ SYSTÉM

Jestvuje niekto, kto nepocítil zelektrizovanie, hlavne počas chladnejších mesiacov, keď je vzduch v miestnosti, kvôli vykurovaniu suchý? Tento nepríjemný jav môžeme pocítiť hoci len pri dotyku kľučky na dverách alebo dotknutím sa nejakého elektrického aparátu. Špeciálna vrstva na laminátovej podlahe je s antistatickou funkciou. Vďaka tejto vrstve môžete zabudnúť na nepríjemný pocit elektrického náboja, lebo antistatická funkcia ani časom nestratí svoju silu, resp. má večnú garanciu.

B

BEĽ

Beľ je fyziologicky aktívna časť kmeňa so živými bunkami.Tie vplývajú na to, že drevo je menej odolné a rozmerovo nestabilné. Beľ sa nesmie vyskytovať u kvalitnejších parkiet.

BIELENIE

Je to povrchová úprava bielidlami. Pri výrobe parkiet sa nepoužívajú bielidlá, ale rovnaký efekt sa získava luhovaním.

BIELO PRANÝ

Je to druh povrchovej úpravy, po ktorej produkt získava rustikálny, patinovaný vzhľad. Povrch dreva sa najprv kartáčuje a brúsi, aby získal hrubú štruktúru. Potom sa nanesie prostriedok na bielo- luhovanie (alebo nejaká iná farba.napr. čierna), ktorá sa po istom čase zotrie (zmyje). Bieloluhovanie zostáva v póroch, zatiaľ čo z povrchu je odstránené.

BRÚSENÉ DOSKY

Brúsené, úplne hladké dosky, ktoré môžete olejovať matným olejom, UV olejom alebo matne prelakovať.

C

CLICK SYSTÉM SPÁJANIA

Vďaka suchomontážnemu spôsobu pokladania click a loc systému, sa parkety veľmi jednoducho a rýchlo namontujú. Vrchná vrstva parkiet je dostatočne hrubá na to, aby sa mohla brúsiť a obnovovať (platí u parkiet, ktoré sú lepené k podložiu), pričom parkety nestratia svoju pevnosť a krásu.

COUNTRY VZHĽAD VRCHNEJ VRSTVY

Veľmi slobodné rustikálne triedenie. Rozdiely vo farbe a štruktúre dosky sú očité. Priemer hŕč nie je ohraničený, v tom prípade, ak nemajú vplyv na stabilitu a rovnosť lamiel. Napuknuté hrče je možné vyplniť. Zdravý beľ, modré škvrny a škvrny od vody sú povolené.

Č

D

DYMENÉ PARKETY

Je špeciálne opracovanie dreva dymom v špeciálnych komorách. Týmto spôsobom povrch dosky ztmavne. Odtieň farby závisí od dĺžky procesu.

DVOJVRSTVOVÉ HOTOVÉ PARKETY

Zostavené sú z dosiek menších rozmerov, ktoré majú zo všetkých štyroch strán spoj- perodrážka. Parkety sú zostavené z dvoch vrstiev. Nosná vrstva môže byť: preglejka, HDF doska alebo smrek, breza, hevea, či topoľ. Vrchná - 3,5 - 6mm hrubá vrstva je z ušľachtilej dreviny. Povrch je už opracovaný, prebrúsený, prelakovaný alebo UV olejovaný 6 až 7 vrstvami.

E

EXTRA VZHĽAD VRCHNEJ VRSTVY

Prípustné sú zdravé hrče, do veľkosti 3mm. Čierne hrče o priemere 1 mm sú prípustné, pokiaľ nie sú v skupine. Povolené sú menšie rozdiely vo farbe a štruktúre. Škvrny, beľ a zmeny farby nie sú prípustné.

F

FARBA DREVA

Farba dreva závisí na prvom mieste od druhu dreviny a miesta, kde ono rastie (podnebie). Odtiene môžu byť: veľmi svetlý, biely, červený, žlto-hnedý alebo tmavý, takmer čierny (tabuľka 1).

Odtieň farby Druh dreviny
Biely, žlto-biely Jedľa, Smrek, Jaseň, Breza, Hrab, Javor, Lipa, Bambus
Červenkasto-biely Jelša, Buk
Žlto-zelený Brest
Svetlo-červený Vŕba, Hruška
Tmavo-červený Tis, Merbau
Svetlo-hnedý Dub, Gaštan
Žlto-hnedý Čerešňa
Sivo-hnedý Orech, Tik, Palisander, Cumaru
Čierno-hnedý Ebenovina

Na farbu môžu vplývať aj iné faktory, ako napr. UV žiarenie. Pod vplyvom UV žiarenia drevo zosivie alebo zožltne. Takéto premeny farby nie sú želané, ale je ťažké sa im vyhnúť,preto je dobré to vedieť ešte pred kúpou parkiet. Zvlášť musíme byť opatrní pri kúpe svetlých druhov parkiet.

FINE LINE PARKETY

Pod pojmom Fine line rozumieme špeciálny vzhľad parkiet, ktorý sa získava tak, že narezané vrstvy dreva sa zalepia a nanovo porežú. Takýmto spôsobom sa získajú rôzne farby i textúry vzoriek. Textúra je súčasne úplne rovnaká na všetkých doskách, čo nemožno povedať o masívnych parketách. Fine line úzke dosky dodajú vašej podlahe živší vzhľad.

G

H

HUSTOTA DREVA

Hustota dreva sa vyjadruje v kg/m3 a vplýva na tvrdosť a teplotnú vodivosť dreva. Hustota závisí od druhu dreviny i jeho zloženia. Hustota a tvrdosť dreva sú veľmi dôležité vlastnosti pri kúpe parkiet. Pravidlom je, že tie druhy drevín, ktoré majú menšiu hustotu a tvrdosť, nie sú vhodné do viac namáhaných priestorov.

J

JADRO DREVA

Je stredná časť dreviny, ktorá obsahuje rôzne zlúčeniny, ako napr.tanín. Má dobrú trvácnosť aj rozmerovú stálosť. Zfarbené jadro sa nazýva dreň (tmavšie srdce v kmeni).

K

KARTÁČOVANÉ DOSKY

Mäkšie časti dreva sa odstraňujú z povrchu dosky a získava sa veľmi pekná štruktúra povrchu, ktorá je pevnejšia, trvácnejšia a odolnejšia voči mechanickým poškodeniam. Povrch môžete natrieť prírodným alebo UV olejom.
 

KVALITA TRIED PARKIET

Kvalitu parkiet, z pohľadu estetických vlastností ako sú: hrče, textúra, stupeň výskytu živicových kanálikov, variácie farieb, vrastená kôra atď., hodnotia výrobcovia. Parkety, vzhľadom na verejné alebo interné štandardy, sa rozdeľujú do jednotlivých tried: O, Δ, I, II, III, A, B, C, D, extra, štandard, rustik, VS, exquisit, select, natur, design, struktur...

Tieto označenia platia pre vzhľad povrchu a nie sú späté s kvalitou výroby produktov.

L

LOC SYSTÉM SPÁJANIA

S loc- systémom spájania dosiek môžete za pomoci precízne vypracovaného pera a drážky položiť podlahu jednoducho a bez použitia lepidla. Vďaka tomuto suchomontážnemu spôsobu pokladania parkiet, môžete chodiť po podlahe hneď po ukončení pokládky. Parkety môžete pokladať aj klasic- kým spôsobom: lepením na spojoch alebo po celej dĺžke na podložie.

M

MAT LAKOVANÉ DOSKY

Použitím matného akrylového laku úplne zatvoríme drevné póry. Takýto povrch je veľmi pružný a nenáročný na údržbu. Dodatočným prelakovaním lakom so zvýšenou odolnosťou, sa podlaha stane výrazne odolnejšou a pevnejšou. Nedostatkom lakovaných povrchov je, že nepôsobia veľmi prirodzene. Lak zatvára drevné póry a bráni drevu “dýchať”. Prírodne olejované povrchy vyzerajú prirodzenejšie než lakované.

N

O

P

PLÁVAJÚCA POKLÁDKA

Je spôsob pokládky podláh, pri ktorej nie je potrebné upevnenie k podložiu lepidlom alebo klincami. Parkety, ktoré majú spoj- perodrážka, je potrebné zlepiť na spoji. Pri parketách, ktoré majú tzv. click spoj, zlepovanie na spoji nie je potrebné.

POVRCHOVÁ OCHRANA

Parkety môžu byť lakované alebo olejované. Olejované parkety majú prírodnejší vzhľad, zatiaľ čo lakované povrchy môžu byť lesklé alebo matné. Rozdiely v povrchoch lakovaných alebo olejovaných môžete vidieť na vzorkách v salóne. Lakované povrchy nie sú náročné z pohľadu starostlivosti. Po uplynutí istej doby, keď sa povrch poškodí, je potrebné ju nanovo prebrúsiť a prelakovať. Olejované povrchy je potrebné pravidelne častejšie udržiavať (premazať raz ročne). Generálna obnova olejovaných parkiet, pravidelne udržiavaných, väčšinou potrebná nie je.

PRIEMYSELNÉ PARKETY

Priemyselné parkety sú zložené z mnohých lamiel, ktoré lepíme na suché podložie. Hrúbka parkiet je do 22mm, jednotlivé lamely sú široké 15mm a dlhé do 300mm. Povrch je neopracovaný, konečné opracovanie (brúsenie a lakovanie alebo olejovanie) sa vykonáva až po namontovaní parkiet k podložiu. Priemyselné parkety montujeme tak, že lamely sa ukladajú paralelne alebo náhodne, takže parkety získavajú osobitý vzhľad. Parkety je možné obnovovať, preto ich môžete montovať do priestorov viac zaťažovaných. Odporúčame Vám povrchovú úpravu olejovaním.

PRÍRODNE BIELO-OLEJOVANÉ DOSKY

Použitím bieleho oleja, získajú dosky iný vzhľad, ktorý veľmi pripomína surové, neopracované drevo. Na vrstvu bieleho oleja sa nanášajú ešte dve doplňujúce ochranné vrstvy oleja, ktoré chránia biely pigment pred opotrebovaním.

PRÍRODNE OLEJOVANÉ DOSKY

Prírodne olejované povrchy sú 100% prírodné a bez chemikálií. Prírodny olej obsahuje výhradne suroviny, ktoré sú obnoviteľné: slnečnicový olej, prírodny vosk a kalcium. Takéto povrchy majú v dreve otvorené póry, podlaha tak dýcha, čím sa reguluje aj vlhkosť a zabezpečuje sa zdravá klíma v miestnosti. Prírodný povrch má výnimočnú odolnosť na prostriedky, ktoré sa pri pravidelnom čistení a udržiavaní používajú, ako aj na oleje k tomu určené.

PRÍRODNÝ VZHĽAD HORNEJ VRSTVY

Výrazne triedenie. Priemer hŕč nie je ohraničený, ak nevplývajú na stabilitu a rovnosť lamiel. Napuknuté hrče je možné vyplniť. Výrazné nezrovnalosti vo farbe a štruktúre sú prípustné. Menšie línie beľu na okraji sú prípustné. Škvrny nie sú prípustné.

R

RADIÁLNA TEXTÚRA (stredná doska)

Rezaná je tak, že smer rezby je otočený pod pravým uhlom k letokruhom. Vzorka textúry je paralelne pruhovaná a rovná, a pri jednotlivých druhoch drevín, napr. dub, je možné vidieť aj záblesky línie dreva. Takéto parkety sú rozmerovo veľmi stabilné.

RELATÍVNA VLHKOSŤ VZDUCHU

Je vzťah medzi ozajstnou a maximálnou vlhkosťou, vyjadrený v percentách. Maximálna vlhkosť je množstvo vody v parnom skupenstve, ktorú obsahuje vzduch pri určitej teplote. V prípade ohrievania vzduchu RVV klesá (vzduch sa vysušuje), keď teplota vzduchu klesá, RVV rastie (vzduch sa zvlhčuje). RVV je dôležitým faktorom pri hodnotení stavu dreva. Keď je RVV nízka, drevo sa vysušuje a skracuje, keď je vysoká, drevo vlhne a napučiava. Povolená RVV je 40- 60%. Treba veľmi dbať na RVV pri montáži parkiet (nesmie byť privysoká), aj počas zimných mesiacov, kedy je kvôli vykurovaniu jej hodnota veľmi nízka. RVV meriame hygrometrom.

ROZMEROVÁ STABILITA

Drevo je hygroskopický materiál, čo znamená, že na jeho rozmerovú stabilitu vplýva relatívna vlhkosť vzduchu, teplota v miestnosti ako aj vlhkosť stavebnej konštrukcie. Pri zmene percent vlhkosti sa drevo rozmerovo mení a deformuje. Rozmerová stabilita je rozdielna od dreviny k drevine. Najmenej stabilné sú buk a javor a preto ich neodporúčame na montáž na teplovodné podlahové kúrenie. Rozmerovo stabilnejšie sú viacvrstvové masívne parkety. Odporúčame Vám, aby ste v miestnosti, kde pokladáte parkety, udržiavali stabilnú klímu.

RUČNÉ HOBĽOVANIE (eng. Handscraped)

Je špeciálne opracovanie povrchu masívnych a viacvrstvových parkiet ručným hoblíkom. Po opracovaní, povrch už nie je rovný, ale vlnitý. Parkety tak získajú rustikálny, patinovaný vzhľad.

RUSTIKÁLNY VZHĽAD VRCHNEJ VRSTVY

To je veľmi živé a rustikálne triedenie. Sú očité väčšie rozdiely vo farbe a štruktúre. Priemer hŕč nie je ohraničený, ak nevplývajú na stabilitu a rovnosť lamely. Napuklé hrče je možné vyplniť. Zdravý beľ je prípustný.

RÝCHLOSŤ PREMENY FARBY

Premena farby je proces, ktorý môžeme očakávať. Je spôsobený starnutím dreva, pod vplyvom slnečných lúčov, alebo oxidácie bez vystavovania slnečným lúčom.

S

SELECT VZHĽAD VRCHNEJ VRSTVY

Prípustné sú zdravé hrče do 8 mm a čierne hrče o priemere do 2 mm (ak nie sú v skupine). Malé rozdiely vo farbe a štruktúre sú prípustné. Beľ a zmeny farby prípustné nie sú.

SUROVÉ DOSKY

Úplne neopracované, nelakované a nekartáčované.

Š

T

TANGENCIÁLNA TEXTÚRA (bočná strana)

Rezaná je tak, že smer rezu je obrátený tangenciálne na letokruhy. Vzorka textúry je vlnitá a chaotická. Rozmerová stabilita takýchto parkiet je slabá.

TEXTÚRA DREVA

Dekoratívne vlastnosti dreviny najčastejšie označujeme pojmom textúra dreva. Farbisté textúry sú dôsledkom výraznej variability a heterogénnosti v stavbe dreviny a môžeme ich ešte dodatočne zvýrazniť špeciálnym spôsobom rezu (radiálny, tangenciálny). Textúra určuje druh a vizuálny vzhľad dreva. Textúru dreva tvorí celok farieb, letokruhov, hŕč... Drevo je prírodný materiál a preto má jedinečný vzhľad. Sú možné veľké rozdiely vo vzhľade jednotlivých dosiek v balíkoch, zvlášť pri parketách s rustikálnym, patinovaným vzhľadom.

TECHNIKA PATINOVANIA PARKIET

Získa sa ňou pekná, prírodná podlaha, ako keď pod vplyvom mnohých rokov používania parkiet, dospeje k atraktívnemu patinovanému vzhľadu. Patinované podlahy sú ideálnym riešením na renováciu parkiet na hradoch, zámkoch a iných historických objektoch, no zároveň môžu zušľachtiť aj vzhľad moderných bytov či komerčných priestorov.

TEPLOTA VZDUCHU

Teplota vzduchu v miestnosti vplýva na relatívnu vlhkosť vzduchu. Povolená teplota je 18 - 22 °C.

TEPLOTNÁ VODIVOSŤ

To je veľmi dôležitá vlastnosť parkiet, ktoré sa montujú na teplovodné podlahové kúrenie. Nižšie hodnoty faktora označujú parkety, ktoré sú viac vhodné na montáž na podložie s podlahovým kúrením. Väčšia hrúbka parkiet znižuje vodivosť teploty, preto Vám odporúčame, aby ste na podlahové kúrenie montovali tenšie parkety (dvojvrstvové).
Parkety nemontujte na elektrické podlahové kúrenie.
 

TEPELNE OPRACOVANÉ DREVO

Tepelne opracované drevo má dlhšiu životnosť, preto sa môže použiť pri výrobe fasád a rôznych prekrytí, ktoré sú vystavené dažďu. Tepelné opracovanie vplýva na vlastnosti dreva tak, že sa stáva tvrdším a odolnejším na vlhkosť a vplyvy počasia. Trvácnosť dreva je dlhšia bez dodatočnej chemickej záštity a môže byť aj 30 rokov. Pri procese tepelnej úpravy pri teplote 212 °C dochádza k rozpadu chemocelulózy. Chemocelulóza je základným prameňom potravy organizmov, ktoré prispievajú k rozpadu dreva a tým znižujú jeho životnosť. Termo-drevo je odolné voči druhom insektov, ktoré napádajú drevo, ale nie je odolné voči riasam, ktoré rastú na jeho povrchu. Častice, ktoré riasy potrebujú k životu, získavajú z okolitého prostredia, nie z dreva. Drevo im dáva len akési mechanické útočisko, a oni ho nepoškodzujú ani nevplývajú na jeho tvrdosť či trvácnosť. Takže jediný problém je estetický. Rastu rias môžeme zabrániť povrchovou impregnáciou. Termo-drevo je stabilnejšie ako drevo, ktoré nie je tepelne opracované. Tepelnou úpravou sa znižuje hygroskopickosť dreva, resp. schopnosť viazania a odvádzania vody v parnom skupenstve. Tepelne opracované drevo pomalšie reaguje na zmeny vlhkosti vzduchu, čo znamená, že rozťahovanie a sťahovanie dreva je menšie. V Alpode môžete nájsť tieto druhy tepelne opracovaných drevín: jaseň, borovica a smrek.
 

TVRDOSŤ DREVA

Do priestorov, ktoré sú viac zaťažované, si vyberte tvrdšie druhy drevín. Väčšia číselná hodnota označuje väčšiu tvrdosť parkiet, väčšiu odolnosť na mechanické poškodenia a menšie opotrebovanie povrchu (pozrite stupnicu tvrdosti podľa Brinella).
 

TVRDOSŤ PODĽA BRINELLA

Oceľovú guličku, o priemere 10 mm, rovnomerne vzrastajúcou silou (závisí od hustoty, ktorá môže byť 100, 500 alebo 1000 N), 15 sekúnd zatláčame do povrchu vybranej dreviny; 30 sekúnd ju necháme na tom mieste, potom odstránime. Odmeriame plochu odtlačku. Tvrdosť podľa Brinella rátame tak, že podelíme váhu, ktorá pritláčala drevo a rozmer odtlačku. Uvedené hodnoty tvrdosti sú len približné, skutočné sa menia v závislosti od územia, kde drevina rástla, ako aj od spôsobu rezu ( postavenie letokruhov).

U

UV-OLEJOVANÉ DOSKY

UV-olej obsahuje 60% surovín, ktoré sú obnoviteľné. UV-olejované povrchy sa ľahšie udržiavajú, čistia a sú aj trvácnejšie. Ak si želáte prírodný mat vzhľad prírodne olejovaných povrchov a zároveň si neprajete dlhotrvajúce a časté čistenie podlahy, vyberte si UV-olejované povrchy.

V

VLHKOSŤ DREVA

Vlhkosť dreva sa určuje podľa množstva vody v dreve a množstva absolútne suchého dreva, vyjadrená v percentách. Vlhkosť dreva sa mení v závislosti od relatívnej vlhkosti a teploty vzduchu v miestnosti. Rovnovážna vlhkosť dreva je tá, ktorú drevo získa po určitom čase,v určitom priestore a jej hodnota môže byť v intervale od 0-30%. V miestnosti, kde je vlhkosť 50% a teplota vzduchu 20 °C, rovnovážna vlhkosť dreva bude 9%. Zmeny vlhkosti dreva spôsobujú zrážanie a rozťahovanie dreva, preto je veľmi dôležité, aby bola klíma v miestnosti stabilná.

Z

ZRÁŽANLIVOSŤ DREVA

Drevo sa zráža kvôli vyparovaniu naviazanej vody, ktorá sa nachádza v stenách bunky, v molekulách celulózy. Drevo sa zráža rozdielne v rámci smeru: pozdĺžne 0,5%, priečne – radiálne 1-5%, priečne – tangenciálne (5-10%). Hodnoty zrážania závisia od druhu dreviny – viď tabuľku:
 

Druh dreviny Zrážanie dreva od 30-0% vlhkosti dreva Hustota dreva pri 12% vlhkosti dreva
radiálne tangenciálne
AFROMOSIA 3,80 8,90 760
BUK 5,80 11,80 720
CABREUVA 3,80 7,09 990
DOUSSIE 3,60 4,60 800
DUB 5,00 9,86 760
IPE 5,10 6,70 940
IROKO 2,30 5,77 660
JAVOR 3,00 8,00 600
GAŠTAN 4,30 6,40 570
LAPACHO 5,17 6,83 950
MAHAGON 3,20 5,10 600
MANSONIA 3,70 6,90 650
ARIŠ 3,30 7,80 590
MERBAU 3,61 4,45 840
MUHUHU 5,50 6,90 870
ORECHH 5,00 7,30 720
OLIVA 1,80 3,50 950
PADOUK 2,02 5,60 740
SMREK 3,60 7,40 470
TEAK 3,84 6,90 650
 

Ž

Nitra

Bratislavská 35
(Predajňa pri Möbelixe)
949 01 Nitra
+421 948 35 50 86
nitra@multiform.sk

Otváracie hodiny
Po - Pia: 09:00 - 19:00
Sobota: 09:00 - 19:00
Nedeľa: zatvorené

Trnava

Hospodárska 53,
917 01 Trnava
+421 948 355 084
trnava@multiform.sk

Otváracie hodiny
Po - Pia: 09:00 - 18:00
Sobota: 09:00 – 13:00
Nedeľa: zatvorené

Potrebujete poradiť?

Volať môžete každý pracovný deň od 09:00 - 19:00 hod. Alebo nám pošlite otázku.

+421 948 35 50 86 Rado

Copyright © 2012 - 2022 RMdoor. All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET
Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.